Znak PrzyjaznejFaktury oraz nazwa PrzyjaznaFaktura jest znakiem towarowym uznanym przez Urząd Patentowy.