Europejska ponadgraniczna faktura elektroniczna w lokalnych dostawach publicznych w Polsce

Europejska ponadgraniczna faktura elektroniczna w lokalnych dostawach publicznych w Polsce

Za rok spodziewane jest wdrożenie faktur elektronicznych w dostawach publicznych w Polsce. Wydaje się, że wdrożenie tego projektu sporo zmieni w zakresie automatyzacji przetwarzania faktur. W systemie przeznaczonym dla administracji publicznej czyli rządowej i samorządowej przetwarzane będą faktury w formie danych a nie plików PDF. Co więcej „podgląd” faktury będzie generowany na podstawie tych danych i będzie to jedynie podgląd a nie faktyczny wygląd faktury. Faktura taka nie będzie miała zatem „wyglądu” a będzie jedynie zbiorem danych. Tym samym zostanie ustalony faktyczny format danych elektronicznej faktury ustrukturyzowanej czyli takiej, która nadaje się do automatycznego przetwarzania. W projekcie PrzyjaznaFaktura jesteśmy od samego początku gotowi do przechowywania i przetwarzania takich danych. Do tej pory na przeszkodzie stało tylko to, że brakuje oficjalnego ustalenia przez nasze państwo takiego formatu. Zaletą przyjaznych faktur jest to, że w pełni wspierają wspomniany projekt a dodatkowo dostarczają dwóch korzyści:

  • nowoczesne mobilne płatności
  • możliwość automatycznego przetwarzania faktury papierowej po zeskanowaniu QR kodu

Mamy nadzieję, że toku prac nad realizacją wdrożenia zostanie wzięte pod uwagę to, że małe i średnie firmy także chcą korzystać z dobrodziejstw elektronicznego fakturowania i zautomatyzowanego ich przetwarzania. Nie zawsze jednak będą chciały od razu przetwarzać faktury wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż to wymaga zmiany procesów.