POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając z PrzyjaznejFaktury niezależnie od tego czy jesteś wystawcą faktury (Fakturującym), jej Odbiorcą czy naszym Partnerem dostarczającym oprogramowanie (Producent Oprogramowania lub Integrator), chcemy abyś wiedział co robimy z danymi, które nam powierzasz i w jaki sposób je przetwarzamy. W systemie PrzyjaznaFaktura występujemy w dwóch rolach:

 • Varico jako operator systemu dostarcza technologię, biblioteki, infrastrukturę, markę i komunikację marketingową, w tym stronę PrzyjaznaFaktura.pl;
 • Varico jako Producent Oprogramowania (VPO), którego Klienci zarówno wystawiają faktury oraz je odbierają i księgują.

Przetwarzane dane

     Celem zaoferowania Tobie jak najwyższej jakości usług gromadzimy i przetwarzamy informacje (dane). W trosce o zachowanie pełnego bezpieczeństwa i integralności Twoich danych część z nich jest zaszyfrowana. Oznacza to, że niemożliwym jest odczytanie ich treści i zawartości przez nas lub naszych Partnerów. Jest to niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa nas wszystkich.

Gromadzimy i przetwarzamy wprost następujące informacje:

 • na stronie internetowej PrzyjaznaFaktura.pl udostępniamy możliwość wysłania zapytania ofertowego drogą mailową.  W emailu, w którym to przekazujesz w sposób dobrowolny dane kontaktowe i osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje kwestie zbierania informacji podczas kontaktów handlowych i dostępu do strony firmowej. Akceptacja tej Polityki Prywatności w momencie wysyłania zapytania ofertowego drogą mailową stanowi umowę powierzenia i przetwarzania danych osobowych.
 • każda firma czy Użytkownik jest identyfikowany w systemie PrzyjaznaFaktura za pośrednictwem losowo przyznawanego identyfikatora. Dane teleadresowe konkretnej firmy czy użytkownika zna jedynie nasz Partner, który pozyskał i obsługuje Klienta. Varico zna dane teleadresowe tylko swoich Klientów, których pozyskało samodzielnie i obsługuje jako Producent Oprogramowania (VPO);
 • każda faktura w systemie posiada swój losowy identyfikator (IDF) oraz liczbę kontrolną (MDF). Obie wartości łącznie tworzą unikalny identyfikator faktury;
 • każdy program komputerowy obsługujący PrzyjaznąFakturę posiada swój identyfikator (IDP) i znamy zarówno jego nazwę jak i nazwę jego Producenta Oprogramowania, czyli naszego Partnera;
 • każde stanowisko komputerowe czy też użytkownik programu obsługiwanego przez przeglądarkę jest identyfikowany poprzez losowy identyfikator (IDK);
 • każda instalacja aplikacji mobilnej na smartfony (Android oraz iOS) jest identyfikowana za pomocą losowego identyfikatora (IDM);
 • notujemy czy określona faktura (której zawartości jednak my nie znamy) została odczytana przez jej Odbiorcę oraz ile razy.

  Gromadzimy następujące informacje w formie zaszyfrowanej, czyli w formie niedostępnej dla nas i naszych Partnerów:

 • obraz faktury (plik PDF) oraz dane zawarte na fakturze (plik XML w standardzie JPK-FA). Klucz szyfrujący (KS) owe pliki jest przechowywany wyłącznie i jedynie w kodzie dwuwymiarowym zawartym na samej fakturze (QRF). W trakcie transmitowania klucza szyfrującego z aplikacji mobilnej do programu jest on dodatkowo szyfrowany, aby nie było możliwości jego odczytania. Taka komunikacja zapewnia, że jedynie odbiorca faktury posiadający fakturę z umieszczonym na niej kodem jest uprawniony do odczytania zarówno obrazu faktury (PDF) jak i danych zawartych na fakturze (JPK-FA);
 • informacje zawarte w kodzie dwuwymiarowym zawartym na fakturze (QRF) są przez nas przetwarzane wyłącznie w formie zaszyfrowanej a klucz do ich szyfrowania (i deszyfrowania) zapisywany jest jedynie w aplikacji mobilnej oraz w programie komputerowym;
 • nazwę rodzaju telefonu komórkowego, na którym jest umieszczona aplikacja mobilna.

Pliki cookies:

 • aby zapewnić sprawne działanie strony WWW PrzyjaznaFaktura do lepszej identyfikacji Użytkownika wykorzystuje powszechnie stosowany mechanizm oparty o tzw. „cookies”.
 • użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące „cookies”, w tym całkowicie je zablokować, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany tych ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jednak taka zmiana może spowodować niepoprawne działanie strony. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • PrzyjaznaFaktura może wykorzystywać w celu rozpoznawania powracającego i zbierania informacji o nowych preferencjach Użytkownika pojedyncze, niewidoczne piksele osadzone w serwisie internetowym.
 • pliki Cookies oraz wywoływanie pikseli są powszechnie wykorzystywane w internecie i są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika. Użytkownik nie jest w żaden sposób zagrożony zainfekowaniem urządzenia wirusem lub zainstalowaniem niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

Wykorzystanie informacji

  Wykorzystujemy liczbę faktur wystawionych przez Fakturujących oraz liczbę odebranych faktur przez Odbierających do celów rozliczeń z naszymi Parterami, którzy obsługują tych Klientów.

Poufność i transparentność

    Jako nasz użytkownik powierzasz nam cenne dla siebie dane zawarte na Twoich fakturach. Z tego względu przykładamy szczególną wagę do ich poufności. Aby zasłużyć na zaufanie naszych Użytkowników i Partnerów publikujemy zarówno pełną dokumentację. Dzięki temu każda osoba ma możliwość weryfikacji i sprawdzenia poprawności przestrzegania deklarowanych przez nas zasad. Sami regularnie sprawdzamy zgodność tych zasad z praktyką.

Współpraca z władzami

    W ramach naszych możliwości, jak i w pełni zgodnie z prawem, współpracujemy z wszelkimi władzami posiadającymi stosowne uprawnienia do kontroli. Wszelkie sprawy będziemy rozstrzygać we współpracy z naszymi Parterami i ich Użytkownikami.

Na koniec

 • Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne, a w każdym razie przez okres nie dłuższy niż wymagany przez odrębne przepisy.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od PrzyjaznejFaktury dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (także w celach marketingowych) oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody przed jej cofnięciem.
 • Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest wymogiem umownym i jest dobrowolne ale konieczne do wysłania zapytania ofertowego.
 • PrzyjaznaFaktura zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Użytkownika i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. PrzyjaznaFaktura nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w rozdziale II.
 • Przyjazna Faktura, na podstawie pisemnej umowy powierza przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce spółce zewnętrznej w celu prawidłowego wykonania czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem stronami www, na co Użytkownik wyraża zgodę. Przekazanie danych Użytkownika w celu wykonania umowy powierzenia, o której mowa powyżej, następuje z momentem podania tych danych przez Użytkownika wobec PrzyjaznejFaktury.

Zmiany

    PrzyjaznaFaktura jest systemem bardzo szybko rozwijającym się, co może skutkować zmianami w polityce prywatności. Publikowana przez nas wersja jest zawsze wersją najnowszą. Jeśli uważasz, że nasze zasady wymagają zmian napisz do nas. Na pewno zapoznamy się z Twoimi uwagami i to co będzie możliwe wprowadzimy w życie.

Poznań, 23 października 2018. Wersja 2.0.