WSZYSTKO O PRZYJAZNEJ FAKTURZE: FAQ

Masz pytania?

Co to jest QR kod?

QR kod to złożony z kwadratów obraz, za pomocą którego możemy szybko przekazywać wiele informacji pomiędzy różnymi urządzaniami, np.  możemy nadrukować taki kod na etykiecie produktu i za pomocą naszego smartfonu szybko sprawdzić kartę katalogową tego produktu w Internecie. QR kod opracowano w Japonii w 1994 roku, a upowszechnił się bardzo szybko wraz z wejściem smartfonów do codziennego  użycia.

Dlaczego oprócz QR kodu umieszczany jest pomarańczowy znak wokół?

Zależy nam na tym, aby każdy odbiorca faktury miał od razu świadomość, że ma do czynienia z fakturą przyjazną czyli taką, która ułatwia mu życie i oszczędza jego czas. Samo umieszczenie QR kodu nie powoduje, że ludzie rozumieją do czego on służy. QR kod PrzyjaznejFaktury niesie nowe, lepsze doświadczenie związane z fakturami i dlatego wymaga specjalnego otoczenia znakiem graficznym.

Czym różni się PrzyjaznaFaktura od zwykłej faktury z QR Kodem?

Za obie faktury można zapłacić mobilnie, jednak na tym kończą się podobieństwa.

PrzyjaznaFaktura dzięki połączeniu z systemem chmurowym umożliwia dodatkowo błyskawiczne zaksięgowanie, zaimportowanie do magazynu oraz pobranie faktury w PDF na podstawie QR kodu umieszczonego na fakturze papierowej.

Wszystkie trzy dodatkowe korzyści dla odbiorcy tworzą unikalne doświadczenie, którego nie dozna odbiorca zwykłej faktury.

Co jest umieszczone w QR kodzie na fakturze?

QR kod umieszczony na fakturze jest w pełni zgodny z  rekomendacją Związku Banków Polskich. dotyczącą płatności mobilnych. QR kod oznacza napis, który służy do wykonywania przelewów mobilnych za tę fakturę.

Przykładowy QR kod:

W przedstawionym QR kodzie zawarty jest tekst:
7770987744|PL|22109004089108123113223891|000245|Przedsiębiorstwo Wie|*Zapłata za 23/KM/2016|147567318677046||PF1-5 MUa6gFwBHsLcv

 

 

Poszczególne informacje oznaczają:

Napis  Znaczenie 
7770987744  NIP wystawcy faktury 
PL  Kod kraju – Polska 
22109004089108123113223891  Numer konta bankowego wystawcy (IBAN) 
000245  Kwota faktury podana w groszach (nie bierzemy pod uwagę początkowych zer)
Przedsiębiorstwo Wie Skrócona nazwa wystawcy
*Zapłata za 23/KM/2016 Treść przelewu za fakturę
147567318677046 Identyfikator faktury
PF1-5 MUa6gFwBHsLcv Symbol PrzyjaznejFaktury (PF1) oraz indywidualne hasło szyfrujące tej faktury

Czy PrzyjaznaFaktura jest bezpieczna?

Cały system został tak opracowany, aby zawartość faktury oraz dane wystawiającego i odbiorcy były znane tylko wystawcy i odbiorcy faktury. Identycznie jak to się dzieje z każdą inną fakturą. W systemie nie są przechowywane dane wystawcy ani odbiorcy faktury a jedynie ich losowe identyfikatory. Dodatkowo każda faktura jest indywidualnie szyfrowana aby zapewnić, że nawet przypadkowe ujawnienie treści jednej faktury nie naraża nas na ujawnienie pozostałych. Tylko odbiorca posiadający prawidłowy QR kod może uzyskać dostęp do danych zawartych na fakturze. Nikt inny.

Gdzie są przechowywane faktury?

Faktury mogą być przechowywane w trzech miejscach.
Po pierwsze: na serwerach PrzyjaznejFaktury są przechowywane wyłącznie w formie zaszyfrowanej a ich odszyfrowanie jest możliwe tylko przez odbiorcę za pomocą QR kodu umieszczonego na fakturze.
Po drugie: na serwerach producentów oprogramowania faktury mogą być przechowywane zarówno w formie zaszyfrowanej jak i nie zaszyfrowanej w zależności od umów zawartych pomiędzy producentami i ich klientami. Z reguły w serwisach chmurowych do fakturowania faktury pozostają jawne dla dostawcy tego serwisu.
Po trzecie: na serwerach firm wystawiających duże ilości faktur, faktury oczywiście przechowywane są w formie nie zaszyfrowanej.

System PrzyjaznejFaktury zapewnia to, że niezależnie od miejsca gdzie jest przechowywana faktura dotrze ona bezpiecznym kanałem do odbiorcy, który posiada poprawny QR kod umieszczony na fakturze.

Czy każda faktura może być przyjazna?

Na każdej fakturze można umieścić QR kod, który będzie umożliwiał wszystkie operacje, z których odbiorca mógłby skorzystać. Zatem każda faktura może być przyjazna dla odbiorcy i zależy to wyłącznie od dobrej woli wystawcy oraz producenta oprogramowania.

Czy w każdym programie można wystawiać przyjazne faktury?

Tak, w każdym jest to możliwe. Współpracujemy z wieloma producentami oprogramowania do wystawiania faktur i bardzo chętnie podejmiemy współpracę z każdym w tym zakresie. W większości systemów można to zrobić bez ingerencji w program ale zawsze wskazane jest aby dostawca czy producent programu współpracował w tym procesie.

W jaki sposób zamierzacie upowszechnić przyjazne fakturowanie?

Jesteśmy fanami przyjaznego fakturowania. Uważamy, że współczesnemu człowiekowi niezbędne są przyjazne instrumenty informatyczne i że przepisywanie danych to zbędna strata czasu.

Dostarczamy niezbędnego wsparcia w zakresie bibliotek, narzędzi i know-how aby każda firma w Polsce mogła przyjaźnie fakturować. Jesteśmy gotowi do wdrożenia przyjaznego fakturowania w każdym programie.

Pokazujemy PrzyjaznąFakturę w największych firmach aby zachęcić do upowszechnienia przyjaznego odbiorcy faktur sposobu myślenia. Prezentujemy system na konferencjach i spotkaniach biznesowych, np. w Wyższej Szkole Bankowej. Piszemy o przyjaznym fakturowaniu i nasze teksty ukazują się na wielu prestiżowych portalach m.in. na MamStartup.

Zdobywamy poparcie dla przyjaznego fakturowania wśród kolejnych producentów oprogramowania i firm wystawiających duże ilości faktur. Wierzymy, że przyjdzie taki dzień, w którym większość faktur dostępnych w obiegu będzie już przyjazna.

Jakie korzyści daje odbiorcy PrzyjaznaFaktura?

PrzyjaznąFakturę można opłacić mobilnie, w sekundę zaksięgować i zaimportować do magazynu a także pobrać plik PDF do faktury papierowej.