PrzyjaznaFaktura to faktura, z której możemy bezpiecznie odliczyć VAT

PrzyjaznaFaktura to faktura, z której możemy bezpiecznie odliczyć VAT

Po rozpoczęciu przez małe i średnie firmy wysyłki plików JPK-VAT i wzmożonych kontrolach podatkowych odliczanie VATu z faktury stało się znacznie trudniejsze niż to było kilka lat temu. Oliwy do ognia dolewa też prawodawca przerzucając na odbiorcę faktury odpowiedzialność za to, czy VAT zawarty na fakturze zakupu został odprowadzony do budżetu państwa. Jeśli VAT nie został zapłacony lub nie stanie się to w niedalekiej przyszłości (np. po miesiącu czy kwartale) takiego podatku VAT nie można odliczyć. W praktyce jednak okazuje się, że trzeba wykonać wiele czynności aby choćby tylko uprawdopodobnić takie odliczenie VATu. Po pierwsze sprawdzamy czy firma, która fakturę wystawiła jest zarejestrowana (CEiDG lub KRS). Po drugie sprawdzamy czy jest czynnym podatnikiem VAT na stronie MF. Niestety obie te czynności możemy zrobić tylko „na dzisiaj”. Niemożliwe jest pobranie danych historycznych a jest to istotne, gdyż z reguły VAT jest odliczany z faktury po kilku tygodniach od daty jej wystawienia. Dodatkowo warto byłoby wiedzieć czy nasz dostawca wysyła do MF deklaracje VAT i pliki JPK do czego jest prawnie zobowiązany jeśli jest czynnym podatnikiem VAT. Jeszcze lepiej gdybyśmy wiedzieli, że nasz dostawca nie zalega z zapłatą podatku VAT. Co gorsze nawet jeśli to wszystko jest realizowane sumiennie i tak możemy nieświadomie brać udział w tak zwanym karuzelowym wyłudzaniu VATu i dlatego warto wykazać się należytą ostrożnością szczególnie wtedy gdy kwota zakupu jest rażąco niska. Zamierzamy w PrzyjaznejFakturze weryfikować status Czynnego Podatnika VAT (CPV) każdorazowo w momencie wystawiania faktury. Dzięki temu będziemy dysponować historią tego statusu wiele miesięcy wstecz. Co więcej możemy zbierać informacje o tym, że Czynny Podatnik VAT wysłał deklaracje VAT oraz pliki JPK na bramkę Ministra Finansów. Dzięki temu uzyskamy wysokie prawdopodobieństwo, że nasz dostawca jako Czynny Podatnik VAT wywiązuje się ze wszystkich swoich obowiązków.