Automatyzacja procesów kryterium wyboru liderów

Automatyzacja procesów kryterium wyboru liderów

Jak podaje najnowszy raport opracowany przez Salesforce aż 71% liderów z małych i średnich firm (MSP) jako kryterium wyboru rozwiązania IT przyjmuje możliwość zautomatyzowania przynajmniej niektórych zadań. Do tych bardzo żmudnych a przy tym generujących sporo błędów należy przetwarzanie faktur, a szczególnie procesy płatności, importu i księgowanie. Jest to o tyle istotne, że wciąż 23% czasu pracy pracowników jest zużywane na ręczne wprowadzanie danych do różnych programów i aplikacji. Dla 95% pracowników z MSP najważniejsza jest łatwość użycia a przyjazne fakturowanie po wdrożeniu nie wymaga przy wystawianiu faktury żadnej pracy a przy jej odbiorze zastępuje człowieka wprowadzającego dane do komputera.