Cztery rodzaje przetwarzania faktur

Cztery rodzaje przetwarzania faktur

Rozwój nowoczesnych technologii pozwala na coraz lepsze i szybsze zarządzanie firmami pod każdym względem ich funkcjonowania. Jednak procesy przetwarzania faktur zmieniają się bardzo powoli. Pomimo wszechobecnej poczty elektronicznej i mobilnego internetu większość jest wystawiana w formie papierowej, a w procesie księgowania nadal dominuje ręczne przepisywanie danych z faktury do dialogów programu księgowego. Read more »

Rozwiązanie problemów z fakturami

Rozwiązanie problemów z fakturami

Mimo tego, że technologia wokół nas bardzo szybko rozwija się i ułatwia nam życie w wielu dziedzinach, faktury od wielu lat pozostają takie same. Cześć osób zdążyła się już przyzwyczaić do żmudnych procesów związanych z ich wystawianiem, księgowaniem i opłacaniem jednak coraz więcej odbiorców poszukuje sposobów na optymalizację tych działań. Odpowiedzią na problemy związane z dokumentami sprzedaży jest projekt PrzyjaznaFaktura.

Inne trudności będą dotyczyć firmy handlowej przetwarzającej miesięcznie setki czy tysiące dokumentów zarówno zakupu jak i sprzedaży, a inne końcowego odbiorcy, który musi jedynie zapłacić za swoje zamówienie czy usługę. Jedną z największych zalet PrzyjaznejFaktury jest możliwość rozwiązania problemów związanych z fakturami u wszystkich ich odbiorców.

Pracownicy odpowiedzialni w firmach za księgowość dobrze wiedzą jak wygląda codzienność związana z przetwarzaniem tradycyjnych, papierowych dokumentów. Księgowanie ich jest procesem dość pracochłonnym i wymagający skupienia. Osoba wykonująca to zadanie, jest zobowiązana skrupulatnie monitorować swoje działania, w celu weryfikacji czy dane, zostały wprowadzone prawidłowo. Warto przy tym pamiętać, że czynności o charakterze powtarzalnym często wywołują u pracownika efekt znudzenia, a wtedy wówczas nietrudno o pomyłkę. Taki przebieg procesu wydłuża również czas realizacji zadań, który mógłby zostać wykorzystany w bardziej efektywny sposób.

przyjaznafakturaPodobnie sytuacja wygląda w przypadku skanowania papierowych faktur. Co prawda nie wymaga to wprowadzania ważnych informacji natomiast znacznie wydłuża czas potrzebny na księgowanie oraz utrudnia przesłanie faktur w wersji elektronicznej have a peek at this website. Jak wiadomo w przypadku przedsiębiorstwa wystawiającego faktury w większych ilościach, identyfikacja faktury w obiegu firmy, pośród wersji papierowych jest nie lada wyzwaniem.Review Android Smartphone

Uniwersalnym problemom dotykającym wszystkich grup odbiorców i wystawców faktur jest kwestia zapłaty. Często bywa ona z różnych powodów odkładana w czasie – szczególnie dotyczy to stałych kontaktów handlowych pomiędzy kontrahentami. Dzięki PrzyjaznejFakturze możliwa jest szybka i wygodna płatność przy użyciu telefonu – wystarczy zeskanować kod za pomocą jednej z 10 dostępnych aplikacji bankowych aby opłacić dokument. Dodatkowo proces nie wymaga przepisywania danych dzięki czemu pieniądze zawsze trafią na właściwe konto. Możliwość łatwej i błyskawicznej zapłaty przekłada się na pozytywnie na czas sfinalizowania transakcji i poprawia płynność finansową wystawcy faktury.

PrzyjaznaFaktura to innowacyjny projekt, który daje realne korzyści wszystkim zaangażowanym w niego stronom. Istnieje wiele przesłanek dla, których warto otworzyć się na innowacyjne rozwiązania, ale najważniejszym z nich jest możliwość efektywnego realizowania celów swojej firmy w możliwie najszybszy sposób i dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.