POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając z PrzyjaznejFaktury niezależnie od tego czy jesteś wystawcą faktury (Fakturującym), jej Odbiorcą czy naszym Partnerem dostarczajacym oprogramowanie (Producent Oprogramowania), chcemy abyś wiedział co robimy z danymi, które nam powierzasz i w jaki sposób je wykorzystujemy. W systemie PrzyjaznaFaktura występujemy w dwóch rolach:

 • Varico jako operator systemu dostarcza technologię, biblioteki, infrastrukturę, markę i komunikację marketingową;
 • Varico jako Producent Oprogramowania (VPO), którego Klienci zarówno wystawiają faktury oraz je odbierają i księgują.

Przetwarzane dane

     Celem zaoferowania Tobie jak najwyższej jakości usług gromadzimy i przetwarzamy informacje (dane). W trosce o zachowanie pełnego bezpieczeństwa i integralności Twoich danych część z nich jest zaszyfrowana. Oznacza to, że niemożliwym jest odczytanie ich treści i zawartości przez nas lub naszych Partnerów. Jest to niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa nas wszystkich.

Gromadzimy i przetwarzamy wprost następujące informacje:

 • każda firma czy Użytkownik identyfikowany w systemie za pośrednictwem losowo przyznawanego identyfikatora. Dane teleadresowe konkretnej firmy czy użytkownika zna jedynie nasz Partner, który pozyskał i obsługuje Klienta. Varico zna dane teleadresowe tylko swoich Klientów, których pozyskało samodzielnie i obsługuje jako Producent Oprogramowania (VPO);
 • każda faktura w systemie posiada swój losowy identyfikator (IDF) oraz liczbę kontrolną (MDF). Obie wartości łącznie tworzą unikalny identyfikator faktury;
 • każdy program komputerowy obsługujący PrzyjaznąFakturę posiada swój identyfikator (IDP) i znamy zarówno jego nazwę jak i nazwę jego Producenta Oprogramowania, czyli naszego Partnera;
 • każde stanowisko komputerowe czy też użytkownik programu obsługiwanego przez przeglądarkę jest identyfikowany poprzez losowy identyfikator (IDK);
 • każda instalacja aplikacji mobilnej na smartfony jest identyfikowana za pomocą losowego identyfikatora (IDM);
 • notujemy czy określona faktura (której jednak zawartości my nie znamy) została odczytana przez jej Odbiorcę oraz ile razy.

  Gromadzimy następujące informacje w formie zaszyfrowanej, czyli w formie niedostępnej dla nas i naszych Partnerów:

 • obraz faktury (plik PDF) oraz dane zawarte na fakturze (plik XML w standardzie JPK-FA). Klucz szyfrujący (KS) owe pliki jest przechowywany wyłącznie i jedynie w kodzie dwuwymiarowym zawartym na samej fakturze (QRF). W trakcie transmitowania klucza szyfrującego z aplikacji mobilnej do programu jest on dodatkowo szyfrowany, aby nie było możliwości jego odczytania. Taka komunikacja zapewnia, że jedynie odbiorca faktury posiadający fakturę z umieszczonym na niej kodem jest uprawniony do odczytania zarówno obrazu faktury (PDF) jak i danych zawartych na fakturze (JPK-FA);
 • informacje zawarte w kodzie dwuwymiarowym zawartym na fakturze (QRF) są przez nas przetwarzane wyłącznie w formie zaszyfrowanej a klucz do ich szyfrowania (i deszyfrowania) zapisywany jest jedynie w aplikacji mobilnej oraz w programie komputerowym;
 • nazwę (typ) telefonu komórkowego, na którym jest umieszczona aplikacja mobilna.

Wykorzystanie informacji

  Wykorzystujemy liczbę faktur wystawionych przez Fakturujących oraz liczbę odebranych faktur przez Odbierających do celów rozliczeń z naszymi Parterami, którzy obsługują tych Klientów.

Poufność i transparentność

    Jako nasz użytkownik powierzasz nam cenne dla siebie dane zawarte na Twoich fakturach. Z tego względu przykładamy szczególną wagę do ich poufności. Aby zasłużyć na zaufanie naszych Użytkowników i Partnerów publikujemy zarówno pełną dokumentację jak i kody źródłowe bibliotek i aplikacji, które przetwarzają owe dane. Dzięki temu każda osoba ma możliwość ich weryfikacji i sprawdzenia poprawności przestrzegania deklarowanych przez nas zasad. Sami regularnie sprawdzamy zgodność tych zasad z praktyką.

Współpraca z władzami

    W ramach naszych możliwości, jak i w pełni zgodnie z prawem, współpracujemy z wszelkimi władzami posiadającymi stosowne uprawnienia do kontroli. Wszelkie sprawy będziemy rozstrzygać we współpracy z naszymi Parterami i ich Użytkownikami.

Zmiany

    PrzyjaznaFaktura jest systemem bardzo szybko rozwijającym się, co może skutkować zmianami w polityce prywatności. Publikowana przez nas wersja jest zawsze wersją najnowszą. Jeśli uważasz, że nasze zasady wymagają zmian napisz do nas. Na pewno zapoznamy się z Twoimi uwagami i to co będzie możliwe wprowadzimy w życie.

Poznań, 1 września 2016. Wersja 1.0.